Кабмін планує до 2020 р. збільшити експорт українських автомобілів до 220,3 тис. авто

Кабінет міністрів України планує до 2020 р. збільшити експорт українських автомобілів до 220,3 тис. авто та випуск легкових автомобілів до 734,4 тис. авто.

Кабінет міністрів України планує до 2020 р. збільшити експорт українських автомобілів до 220,3 тис. авто та випуск легкових автомобілів до 734,4 тис. авто. Про це йдеться у концепції державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 р, затвердженій розпорядженням уряду № 25-р від 15 січня 2014 р.

Виконання програми дасть змогу забезпечити створення до 2020 р. близько 175,8 тис. нових робочих місць, у тому числі 46,8 тис. у виробництві автомобілів та 129 тис. у виробництві комплектувальних виробів.

Также програма дозволить збільшити обсягів виробництва в Україні легкових автомобілів з 69,7 тис. одиниць у 2012 р. до 734,4 тис. одиниць у 2020 р. та відновити частки легкових автомобілів вітчизняного виробництва в загальному обсязі споживання автомобілів на внутрішньому ринку з 20 відсотків у 2012 р. до 57 % за перші п'ять років виконання програми.

Також програма дасть змогу збільшити податкові надходження від підприємств легкового автомобілебудування до бюджетів усіх рівнів у розмірі близько 47,7 млрд грн до 2020 р.

Так, програма передбачає створення передумов для технічного та технологічного переоснащення підприємств галузі сучасним швидкопереналагоджуваним обладнанням для щорічного нарощування потужностей виробництва з використанням високоякісних конструкцій, прогресивних матеріалів та досконалої механіки та електроніки.

Також передбачається забезпечення розвитку конкуренції у сфері виробництва, продажу та обслуговування автомобільної техніки; зменшення собівартості автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин; підвищення продуктивності праці; інтеграції вітчизняних підприємств з виробництва комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин у світове автомобілебудування; утворення із залученням інвесторів, зокрема іноземних, нових підприємств з виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин; сприяння інноваційному розвитку вітчизняної автомобілебудівної галузі шляхом отримання доступу до сучасних технологій розроблення, підтвердження відповідності і безпечного експлуатування конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.

У рамках виконання програми планується здійснювати проведення ефективної митно-тарифної політики з метою захисту інтересів вітчизняного виробника та створення умов для удосконалення технологій, які застосовуються у виробництві автомобільної техніки; поліпшення нормативно-правового регулювання та інвестиційного середовища, всебічне сприяння залученню передових технологій у розвиток автомобілебудівної галузі, стимулювання автовиробників до реінвестування прибутку в розвиток власного виробництва; удосконалення системи стандартизації та сертифікації в автомобілебудівній галузі (імплементація міжнародних стандартів (ISO) та європейських норм (EN) у національну систему стандартизації, введення сучасних екологічних стандартів); сприяння розвитку лізингу в галузі виробництва і реалізації автомобільної техніки.

Також програма передбачає удосконалення нормативно-правових актів з питань утилізації автотранспортних засобів; сприяння підготовці висококваліфікованих кадрів для автомобілебудівної галузі; стимулювання продажу автомобілів вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку протягом перших п'яти років дії програми та створення національного науково-дослідного випробувального центру перспективних технологій автомобільної техніки на базі нотифікованої ООН технічної служби України.

Строк виконання програми - до 2020 р.